Brandlarm

Tillförlitligt och effektivt för kritiska tillfällen

En automatisk brandlarmanläggning används för att snabbt upptäcka och informera att brand har uppstått i en fastighet.
Anläggningen består normalt av rök- & värmedetektorer som kan detektera en begynnande brand i ett tidigt skede.

Informationen skickas till anläggningens centralapparat som i sin tur kan ställa ut ett utrymningslarm (akustiskt, optiskt eller talat) samt påkalla räddningstjänsten.Information till larmmottagningscentralen sker normalt med en övervakad larmöverföring med larmsändare. Larmsändaren kan vara trådbunden eller trådlös och sänder larm till larmmottagningscentralen som i sin tur informerar Räddningstjänsten.

För brandlarm använder vi oss främst utav Conselium, Ajax och Ksenia.

Vill ert företag vara med på listan? Kontakta då gärna oss.

Händelseförlopp

Brand uppstår & röksensorn varnar brandlarmet som börjar tjuta.
Brandlarmet direkopplar till SOS som tillkallar räddningstjänst till platsen.
Efter klartecken från brandlarmet går vattenspridarna igång automatiskt.
Spela simulation till höger för att se händelseförlopp vid brand.

Säkra upp er fastighet

Med våra avancerade röksensorer och brandlarm kan vi säkra upp din fastighet. Vår innovativa teknik varnar omedelbart vid upptäckt av rök eller brand, vilket ger snabb respons och ökad trygghet.
Få en offert

Nyheter

June 13, 2024

Semesterstängt fr.o.m. torsdag v.26 till v.29

April 1, 2024

Reportage Gnosjöregionen