Finansiering

Finansiera ert köp från oss med Svea Leasing.

Vad är leasing?

Leasing ger dig en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt. Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital, i utrustning, om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten? Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Svea Ekonomi äger och företaget nyttjar objektet. Vid leasingperiodens utgång skall kunden anvisa en köpare som köper leasingobjektet i befintligt skick för en köpeskilling motsvarande angivet restvärde.

Ekonomisk Flexibilitet

Med Svea Leasing har företag möjlighet att skräddarsy betalningsplanen efter sina ekonomiska behov.

Shop with select merchants and get even more Daily Cash.

Frigör Kapital

Genom att välja leasing frigörs kapital som annars skulle ha bundits upp i ägande av utrustning.

Shop with select merchants and get even more Daily Cash.

Skydda Kreditvärdighet

Leasingen hjälper företag att bevara sin kreditvärdighet genom att undvika stora initiala utgifter.

Shop with select merchants and get even more Daily Cash.

Fördelar med Leasing

Säker finansiering - med utrustningen som säkerhet
Finansiera upp till I00% med full nyttjanderätt
Kostnaden är lätt att budgetera och kan enkelt anpassas till intäkterna
Du behåller din likviditet och binder inte kapital i utrustningen
Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten
Hela leasingavgiften är avdragsgill
Snabbare kostnadsredovisning av investeringen
Behöver inte förskottera moms
kontakta oss

Intresserad av en konsultation?

Kontakta gärna oss för att veta mer om våra lösningar och hur våra finansieringsplaner passar just dig.