Hörslingor

För en trevligare och enklare kommunikation

I publika lokaler där personer med nedsatt orienteringsförmåga är beroende av ljudmiljön för att kunna ta del av väsentlig information ska ljudmiljön utformas för god hörbarhet, god taluppfattbarhet och god orienterbarhet. Samlingssalar och receptioner ska utrustas med teleslingor eller andra tekniska lösningar så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel. (BFS 2013:14).

För hörslingor använder vi oss främst utav Univox.

Vill ert företag vara med på listan? Kontakta då gärna oss.

Få en offert

Nyheter

April 1, 2024

Reportage Gnosjöregionen