Utrymnings larm med talat meddelande

Snabbt och responsivt för en effektiv utrymning

Utrymningslarm med talat meddelande (UTM) är ett högtalarsystem med inspelad röst som ger tydliga instruktioner om vad som hänt och hur och varför lokalen eventuellt ska utrymmas.
Det kopplas oftast ihop med brandlarmet och man får då veta om det är en brandövning, skarpt brandlarm, hur man utrymmer eller om faran är över.

För utrymmningslarm använder vi oss främst utav Bosch och 4Evac.

Vill ert företag vara med på listan? Kontakta då gärna oss.

Få en offert